Regulamin

Korzystanie przez Użytkownika z serwisu bezproblemowi.pl oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptację Regulamin i wyrażenie zgody na jego postanowienia.

1. Definincje

Portal – strona bezproblemowi.pl
Administracja portalu – osoby zarządzające portalem
Użytkownik – Użytkownik, posiadający aktywne konto w portalu.

2. Warunki korzystania

2.1. Użytkownikiem portalu może być każdy użytkownik Internetu, który ukończył 16 rok życia lub za zgodą prawnego opiekuna wypełni formularz rejestracyjny i aktywuje swoje konto.

2.2. Rejestracja osoby korzystającej z portalu dokonywana jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja, późniejsze korzystanie z serwisu i rezygnacja z korzystania są darmowe i dobrowolne.

2.3. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie, usuwanie, modyfikację wpisów oraz utrzymanie ich na stronie internetowej.

2.4. Użytkownik zamieszczając wpisy jest zobligowany do przestrzegania i szanowania obowiązującego w Polsce prawa, zasad współżycia społecznego oraz norm społeczno-obyczajowych i szeroko pojętych zasad „netykiety”. Dyskusje prowadzimy kulturalnie, cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności.

2.5. Zabrania się publikowania wpisów, propagujących korzystanie z używek, alkoholu, namawiających do wyrządzenia sobie lub komuś krzywdy oraz łamania panującego w Polsce prawa.

2.6. Użytkownik portalu nie może zamieszczać linków oraz ogłoszeń o charakterze reklamowym.

2.7. Pamiętajmy, że informacje zdobywane na łamach naszej strony zamieszczane mogą zarówno pomóc, jak i zaszkodzić, ponieważ nie jest to wiedza uzyskana po profesjonalnej diagnozie. Najlepszym wyjściem jest udanie się do Specjalisty (psychoterapeuty, psychiatry lub psychologa) i absolutnie nieograniczanie się do informacji zdobytych od innych Użytkowników.

2.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania kon Użytkowników lub usuwania/moderowania wpisów bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

3. Dane osobowe

3.1. W momencie rejestracji i akceptacji regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

3.2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z portalu jest Mediatrack s.c. Każdy użytkownik posiadający konto w portalu bezproblemowi.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach bezproblemowi.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Działanie portalu

4.1. Użytkownicy mogą korzystać z portalu bezproblemowi.pl dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta mogą jedynie przeglądać zasoby portalu bezproblemowi.pl. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta mogą przeglądać zasoby serwisu oraz zamieszczać wpisy, komentarze lub inne treści, usuwać swoje wpisy oraz komentarze innych osób pod swoimi wpisami – zgodnie z funkcjonalnością portalu.

4.2. Podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z portalu bezproblemowi.pl są dobrowolne i darmowe.

4.3. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w bezproblemowi.pl poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta na adres kontakt@bezproblemowi.pl (wysłanie dyspozycji musi nastąpić z adresu e-mail podanego przez użytkownika w profilu użytkownika jako adres do korespondencji).

4.4. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym portal bezproblemowi.pl zastrzega sobie możliwość opóźnień.

4.5. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania portalu bezproblemowi.pl lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania powyższego regulaminu można nadsyłać pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Kontakt.

4.6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie.

5. Odpowiedzialność

5.1. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników we wpisach.

5.2. Użytkownik serwisu bezproblemowi.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych wpisów, komentarzy, plików i innych treści i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Portal bezproblemowi.pl oraz firma Mediatrack s.c. nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich co do zamieszczonych przez Użytkownika treści.

5.3. Każdy Użytkownik portalu jest zobligowany do korzystania z niego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami „netykiety”.

5.4. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania. Ewentualne nadużycia i działania niezgodne z prawem spowodują obciążenie tylko i wyłącznie Użytkownika, który dopuszcza się takich działań.

6. Bezpieczeństwo

6.1. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

 

W razie pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@confessional.pl